Start >> Franse grammatica >> Le pluriel des noms composés (2)

Le pluriel des noms composés (2)

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

Le pluriel des noms composés (2)

Ter herinnering: in samengestelde zelfstandig naamwoorden worden bijvoeglijk naamwoorden en zelfstandig naamwoorden die daar deel van uitmaken, in het meervoud geschreven.
mon grand-père mijn grootvader mes grands-pères mijn grootvader (bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord: beide in het meervoud)
un chirurgien-dentiste een kaakchirurg des chirurgiens-dentistes kaakchirurgen (zelfstandig naamwoord + zelfstandig naamwoord)
Maar als het samengestelde zelfstandig naamwoord bestaat uit twee zelfstandig naamwoorden die gescheiden worden door een voorzetsel (et, en, à etc.), dan wordt alleen het eerste van de twee in het meervoud geschreven.
un chef-d’œuvre een meesterwerk des chefs-d’œuvre meesterwerken
un arc-en-ciel een regenboog des arcs-en-ciel regenbogen
une pomme de terre een aardappel des pommes de terre aardappels
Sommige woorden die een samengesteld zelfstandig naamwoord vormen, worden met een meervoudsuitgang geschreven als ze fungeren als een zelfstandig naamwoord en zonder als ze fungeren als een werkwoord.
des porte-clés sleutelhangers (porte wordt zonder een -s geschreven omdat het van het werkwoord porter, ‘dragen’ komt)
des portes-fenêtres Franse ramen, Franse deuren (portes is de meervoudsvorm van het zelfstandig naamwoord dat ‘deur’ betekent)
des garde-manger voorraadkast (garde wordt geschreven zonder een -s omdat het van het werkwoord garder, ‘bewaren’ of ‘opslaan’ komt)
des gardes-malades ziekenverzorgers (gardes is de meervoudsvorm van het zelfstandig naamwoord dat ‘bewaker’ betekent)
Uitzonderingen:
•  De zelfstandig naamwoorden pot-au-feu (een stoofpot), tête-à-tête (een gesprek onder vier ogen) en coq-à-l’âne (van de hak op de tak) krijgen nooit een -s.
•  Latijnse woorden zijn ook onveranderlijk, bijvoorbeeld: des nota bene (opmerkingen, NB’s), des mea-culpa (schuldbekentenissen), des post-scriptum (naschriften).

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'Le pluriel des noms composés (2)'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'Le pluriel des noms composés (2)'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.