Start >> Franse grammatica >> Le plus-que-parfait

Le plus-que-parfait

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

Le plus-que-parfait

De plus-que-parfait is een samengestelde tijd. Deze wordt gevormd met een hulpwerkwoord (de onvoltooid verleden tijd van être of avoir) plus het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord.
Victor n’avait pas dormi. dormir, plus-que-parfait Victor had niet geslapen.
Muriel et Marcel étaient arrivés en avance. arriver, plus-que-parfait Muriel en Marcel waren vroeg aangekomen.
De plus-que-parfait is het equivalent van de voltooid verleden tijd in het Nederlands (‘waren/hadden + voltooid deelwoord’). We gebruiken deze tijd:
•  Voor handelingen in het verleden die voltooid zijn (onomkeerbaar)
Nous avions parlé de notre mission pour l’AIGF. parler, plus-que-parfait We hadden gesproken over onze opdracht voor de AIGF.
Muriel avait travaillé toute la nuit. travailler, plus-que-parfait Muriel had de hele nacht gewerkt.
•  Voor handelingen die plaatsvinden voor andere handelingen in het verleden (waarvoor de passé composé, de onvoltooid verleden tijd of de passé simple gebruikt wordt)
Quand je me suis réveillée, Victor était déjà parti travailler. partir, plus-que-parfait Toen ik wakker werd, was Victor al vertrokken.
Le jardin était inondé, il avait plu pendant une semaine. pleuvoir, plus-que-parfait De tuin was overstroomd, het had een week lang geregend.
•  Voor hypothetische situaties in het verleden, bij het uitdrukken van wensen in het verleden.
Si j’avais eu une voiture, je serais allé beaucoup plus vite. Als ik een auto had gehad, zou ik veel sneller gegaan zijn. avoir, plus-que-parfait
Nous aurions pris l’ascenseur s’il n’avait pas été en panne. We zouden de lift genomen hebben, als die niet kapot was geweest.être, plus-que-parfait
Opmerking: Om de juiste volgorde van tijden te respecteren, gebruiken we de constructie Si + voltooid verleden tijd voltooid verleden toekomende tijd.

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'Le plus-que-parfait'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'Le plus-que-parfait'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.