Start >> Franse grammatica >> Le présent progressif : être en train de

Le présent progressif : être en train de

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

Le présent progressif : être en train de

De uitdrukking être en train de + infinitief van het werkwoord wordt gebruikt voor het benadrukken van handelingen in uitvoering, vergelijkbaar met ‘aan het ... zijn’ in het Nederlands. Deze constructies gebruiken een vervoegde vorm van het werkwoord être (in de onvoltooid tegenwoordige tijd) + en train de + infinitief van het werkwoord être, présent.
Je suis en train de manger. être, présent Ik ben aan het eten.
Solange est en train de dormir. être, présent Solange is aan het slapen.
In tegenstelling tot de gewone onvoltooid tegenwoordige tijd, die soms gebruikt wordt voor handelingen in uitvoering, beschrijft être en train de nooit een regelmatige handeling of gewoonte.
Je mange = je suis en train de manger Ik ben aan het eten (deze handeling is nog gaande: we kunnen de onvoltooid tegenwoordige tijd of en train de gebruiken)
Je mange tous les jours au restaurant Ik eet elke dag in een restaurant (dit is een gewoonte: we kunnen en train de niet gebruiken)
Opmerking: De uitdrukking en train de heeft niets met treinen te maken!
Je suis en train de voyager. Ik ben aan het reizen.
Je voyage en train. Ik reis per trein/Ik ben per trein aan het reizen.

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'Le présent progressif : être en train de'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'Le présent progressif : être en train de'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.