Start >> Franse grammatica >> Le pronom « en »

Le pronom « en »

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

Le pronom « en »

En wordt gebruikt:

•  voor het vervangen van een zelfstandig naamwoord dat volgt op du, de la, de l’, des of een hoeveelheid (zoals un, deux, un peu de, beaucoup de, etc.)
- Vous voulez du café ? - Oui, j’en veux. -Wilt u koffie? -Ja, dat wil ik wel.
- Vous avez des enfants ? - Oui, nous en avons deux. -Hebben jullie kinderen? -Ja, we hebben er twee.
•  met werkwoorden die gevolgd worden door het voorzetsel de: venir de (komen van), sortir de (uitgaan), se souvenir de (zich herinneren), parler de (praten over), rêver de (dromen van), etc.
Tu penses quoi de ce film ? Tu en penses quoi ? Wat vind je van deze film? Wat vind je er van?
- Vous venez du marché ? - Oui, j’en viens. -Komt u van de markt? -Ja, daar kom ik vandaan.
- Tu te souviens de cette histoire  ? - Ah non, je ne m’en souviens pas. -Herinner je je dat verhaal? -Nee, ik herinner het me niet.
Het voornaamwoord en wordt vlak voor het werkwoord geplaatst.
- Tu manges souvent de la moutarde ? - Oui, j’en mange tous les jours. -Eet je vaak mosterd? --Ja, ik eet het elke dag.
Hieronder volgen enkele veelgebruikte uitdrukkingen met en:
Je m’en vais. Ik ga er vandoor.
J’en ai marre. Ik heb er genoeg van.
Je n’en peux plus. Ik kan er niet meer tegen.
Ne t’en fais pas. Maak je er geen zorgen over.
Tu en penses quoi ?

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'Le pronom « en »'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'Le pronom « en »'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.