Start >> Franse grammatica >> Le subjonctif

Le subjonctif

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

Le subjonctif

In het Frans wordt de aanvoegende wijs vaak gebruikt na het volgende type werkwoorden en uitdrukkingen:
•  Werkwoorden die een gevoel uitdrukken: aimer que, préférer que, être content / triste / heureux que, avoir peur que
Nous sommes contents que vous alliez dans notre pays. Wij zijn blij dat u naar ons land komt.
J’ai peur qu’il ne vienne pas ce soir. Ik ben bang dat hij niet komt vanavond.
•  Werkwoorden die een noodzaak uitdrukken: il faut que, il est nécessaire/essentiel/important que
Il faut que tu sois à la réunion. Je moet bij de vergadering aanwezig zijn.
Il est essentiel que nous finissions ce projet. Het is essentieel dat wij dit project afronden.
•  Werkwoorden die iemands wil, verlangen, wensen, beloftes en gebeden uitdrukken: vouloir que, désirer que, souhaiter que, ...
Je veux que mon mari fasse la cuisine. Ik wil dat mijn man kookt.
Je souhaite qu’elle revienne au plus vite. Ik hoop dat zij zo snel mogelijk terugkomt.
We gebruiken de aanvoegende wijs na bepaalde voegwoordelijke uitdrukkingen: avant que (voordat), bien que (hoewel), à moins que (tenzij), quoique (hoewel, ofschoon), pour que (opdat, zo dat) etc.
Je reste ici à moins que tu partes. Ik blijf hier, tenzij jij weggaat.
Qu’est-ce que je dois faire pour que tu comprennes ? Wat moet ik doen opdat je het begrijpt?
Viens me voir avant que je parte en vacances. Kom me opzoeken voordat ik op vakantie ga.
Opmerking:
•  De aanvoegende wijs wordt bijna altijd voorafgegaan door que:
Je regrette qu’elle ne soit pas là. Ik vind het jammer dat ze er niet is.
•  Het werkwoord espérer (hopen) wordt gevolgd door een werkwoord in de indicatief.
J’espère que tu vas bien. Ik hoop dat het goed met je gaat. (niet j’espère que tu ailles bien.)

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'Le subjonctif'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'Le subjonctif'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.