Start >> Franse grammatica >> Les particularités de la forme passive

Les particularités de la forme passive

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

Les particularités de la forme passive

Herinnering: De lijdende vorm wordt opgebouwd met het hulpwerkwoord être + het voltooid deelwoord.
Gérard Therrien dirige l’AIGF.
Gérard Therrien leidt de AIGF.
L’AIGF est dirigée par Gérard Therrien.
De AIGF wordt geleid door Gérard Therrien.
In de lijdende vorm wordt het werkwoord vaak gevolgd door een complement dat wordt geïntroduceerd door par (door).
Victor a été décongelé par Muriel et Marcel Victor is ontdooid door Muriel en Marcel (bedrijvende vorm: Muriel et Marcel ont décongelé Victor)
L’affaire est suivie par la police Ze zaak wordt gevolgd door de politie (bedrijvende vorm: La police suit l’affaire)
Als we niet weten wie de handeling uitvoert, is er geen complement. In de bedrijvende vorm zouden we on of quelqu’ungebruiken.
Hier soir, du bruit a été entendu dans la rue Gisteravond is er op straat lawaai gehoord - we weten niet wie het hoorde. De bedrijvende vorm zou zijn: on a entendu du bruit dans la rue.
Mon sac a été volé Mijn tas is gestolen - we weten niet wie de tas gestolen heeft. De bedrijvende vorm zou zijn: on a volé mon sac of quelqu’un a volé mon sac.
Une décision importante a été prise Een belangrijke beslissing was gemaakt - de nadruk ligt op de beslissing niet op wie de beslissing maakte.
Opmerking:
•  Als het onderwerp in de bedrijvende vorm een persoonlijk voornaamwoord is, kunnen we geen lijdende zin vormen.
Je bois du café Ik drink koffie we kunnen niet zeggen: Du café est bu par moi
Il suit l’affaire Hij volgt de zaak we kunnen niet zeggen: L’affaire est suivie par il.
•  In de lijdende vorm maken we een onderscheid tussen het onderwerp dat de handeling ondergaat (voor het werkwoord geplaatst) en het onderwerp dat de handeling uitvoert (achter het werkwoord geplaatst) en geïntroduceerd door par. Het onderwerp dat de handeling uitvoert, wordt in de grammatica ‘de agent’ of ‘het echte onderwerp’ genoemd.

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'Les particularités de la forme passive'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'Les particularités de la forme passive'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.