Start >> Franse grammatica >> Les pluriels en « x »

Les pluriels en « x »

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

Les pluriels en « x »

Bij zelfstandig naamwoorden en bijvoeglijk naamwoorden die eindigen op -eau, -au, -eu voegen we een -x toe voor de meervoudsvorm.

enkelvoud
meervoud
mon beau château (mijn mooie kasteel)
mes beaux châteaux
un noyau de cerise (een kersenpit)
des noyaux de cerise
un jeu nouveau (een nieuw spel)
des jeux nouveaux
Uitzonderingen: De zelfstandig naamwoorden pneu (band) en landau (kinderwagen) en het bijvoeglijk naamwoord bleu (blauw) krijgen allemaal een –s in het meervoud.
un landau bleu (een blauwe kinderwagen)
des landaus bleus
Bij zelfstandig naamwoorden en bijvoeglijk naamwoorden die eindigen op -al voegen we -aux toe voor de meervoudsvorm.

enkelvoud
meervoud
un cheval génial (een geweldig paard)
des chevaux géniaux
un journal original (een originele krant)
des journaux originaux
Uitzonderingen: Zelfstandig naamwoorden als carnaval (carnaval), festival (festival), chacal (jakhals), récital (recital) en de bijvoeglijk naamwoorden fatal (fataal), banal (banaal), natal (inheems, geboorte-), naval (zee-, marine-) krijgen allemaal een -s in het meervoud.
un festival naval (een marinefestival)
des festivals navals
un beau récital (een mooi recital)
de beaux récitals
De woorden hibou (uil), caillou (kiezelsteen), chou (kool), bijou (sieraad), genou (knie), joujou (speeltje), pou (luis) krijgen een -x in het meervoud. Andere woorden die eindigen op ou krijgen een -s in het meervoud.
un hibou (een uil)
des hiboux
un caillou (een kiezelsteen)
des cailloux
un fou (een dwaas)
des fous

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'Les pluriels en « x »'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'Les pluriels en « x »'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.