Start >> Franse grammatica >> Les pronoms : qui et que

Les pronoms : qui et que

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

Les pronoms : qui et que

Betrekkelijk voornaamwoorden (qui, que, où, dont, lequel etc.) worden gebruikt om te verwijzen naar onderwerpen die eerder genoemd zijn.
J’ai vu un reportage de l’AIGF. Ce reportage parle de la sexualité des Français. J’ai vu un reportage de l’AIGF qui parle de la sexualité des Français. (qui = ce reportage)
Ik heb een AIGF-rapport gezien. Dat rapport gaat over de seksualiteit van de Fransen. Ik heb een AIGF-rapport gezien, dat over de seksualiteit van de Fransen gaat.
Qui en que worden vaak door elkaar gehaald.
•  Qui fungeert als (en vervangt) het onderwerp en wordt gevolgd door een werkwoord.
C’est une jolie maison qui a été construite en 1820. Het is een mooi huis, dat in 1820 gebouwd is..
Victor va nous présenter sa nouvelle copine qui s’appelle Marie-Chantal. Victor gaat ons zijn nieuwe vriendin voorstellen, die Marie-Chantal heet.
•  Que vervangt het lijdend voorwerp en wordt gevolgd door een onderwerp.
C’est une jolie maison que Victor a achetée en 1842. Het is een mooi huis, dat Victor in 1842 gekocht heeft.
Victor va nous présenter sa nouvelle copine que personne ne connaît. Victor gaat ons zijn nieuwe vriendin voorstellen, die niemand kent.
•  Que kan ook een nieuw zinsdeel aanduiden dat betrekking heeft op het hoofdwerkwoord. In de grammatica heet dat een bijzin.
Je sais que tu viendras Ik weet dat je zult komen.
Je pense que tu as raison Ik denk dat je gelijk hebt.
Opmerking:
•  Que wordt qu’ als het gevolgd wordt door een klinker.
Victor va nous présenter sa nouvelle copine qu’il a rencontrée hier. Victor gaat ons zijn nieuwe vriendin voorstellen, die hij gisteren ontmoet heeft.
•  Qui vervangt niet altijd een persoon en que vervangt niet altijd een ding.
La voiture que j’ai achetée. De auto die ik heb gekocht.
La voiture qui me plaît. De auto die me bevalt.
L’homme que j’aime. De man die ik lief heb.
L’homme qui est dans mon lit. De man die in mijn bed ligt.

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'Les pronoms : qui et que'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'Les pronoms : qui et que'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.