Quelque, quelques

Franse grammatica (see all Franse grammatica)

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Quelque, quelques


Quelque als bijvoeglijk naamwoord gebruikt, betekent ‘enkele’ of ‘een paar’. Het stemt overeen met het zelfstandig naamwoord.
Il y a quelques années, j’ai escaladé le mont Blanc. Een paar jaar geleden heb ik de Mont Blanc beklommen. (quelques stemt overeen met années)
Je sais dire quelques mots en français. Ik spreek een paar woorden Frans.

Quelque als bijwoord gebruikt, betekent ‘enkele’ of ‘ongeveer’. Het verandert niet en hoeft niet overeen te stemmen. Het gebruik ervan is redelijk formeel en u zult het vooral in geschreven vorm tegenkomen.
La plage est à quelque deux cent mètres d’ici. Het strand ligt hier ongeveer 200 meter vandaan.
Il y a quelque 65 millions d’années que les dinosaures ont disparu. De dinosaurus is ongeveer 65 miljoen jaar geleden uitgestorven.

Quelque wordt ook gebruikt in enkele veel gebruikte uitdrukkingen en is altijd onveranderlijk: Quelque part (ergens), quelque temps (enige tijd), en quelque sorte (als het ware), quelque chose (iets), quelquefois (soms, af en toe).
Tu veux me dire quelque chose ? Wil je me iets vertellen?
Depuis quelque temps, je n’arrive plus à dormir. Sinds enige tijd slaap ik niet meer.

Bijzonder geval: De uitdrukking et quelque(s) betekent ‘en nog wat’ of ‘en een beetje’. Het stemt overeen met het woord waar het bij hoort.
Je gagne deux mille euros et quelques par mois Ik verdien 2.000 euro en nog wat per maand. (quelques met het meervoud euros)
Il y a un an et quelque que je suis célibataire Iets meer dan een jaar geleden was ik single. (quelque stemt overeen met het enkelvoud an)

Opmerking: Als bijvoeglijk naamwoord kan quelque ook de betekenis hebben van ‘een zekere’ of ‘ene’ (dwz. iemand van wie we de identiteit niet kennen). Dit is erg literair en wordt zelden gebruikt.
Quelque ami de mon frère est venu dîner hier. Een zekere vriend van mijn broer is gisteravond komen eten.


Still having difficulties with Quelque, quelques (Franse grammatica )? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Quelque, quelques? Share it with us!