Start >> Franse grammatica >> Rapporter des paroles à l’impératif

Rapporter des paroles à l’impératif

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

Rapporter des paroles à l’impératif

Ter herinnering: als we woorden of gedachten herhalen, gebruiken we doorgaans dezelfde vervoegde werkwoord.
Est-ce que vous irez à l’anniversaire de Victor ?
Zult u naar Victors verjaardag gaan?
Je vous demande si vous irez à l’anniversaire de Victor.
Ik vraag of u naar Victors verjaardag zult gaan.
J’ai perdu mes clés.
Ik heb mijn sleutels verloren.
Gérard dit qu’il a perdu ses clés.
Gérard zegt dat hij zijn sleutels verloren heeft.
Maar als de woorden of gedachten oorspronkelijk in de gebiedende wijs (gebruikt voor het geven van instructies en opdrachten) stonden, gebruiken we ‘de’ gevolgd door de infinitief.
Laissez-moi tranquille !
Laat me met rust!
Il nous demande de le laisser tranquille.
Hij vraagt ons hem met rust te laten.
Ne reviens jamais !
Kom nooit weer!
Il m’a prié de ne jamais revenir.
Hij heeft me gevraagd nooit weer te komen.
Asseyez-vous !
Ga zitten!
Il vous dit de vous asseoir.
Hij zegt u/jullie te gaan zitten.
Opmerking: We kunnen de infinitief ook gebruiken om herhaling van het onderwerp van het werkwoord te voorkomen.
Je suis malade.
Ik ben ziek.
Il affirme être malade / qu’il est malade.
Hij bevestigt ziek te zijn/dat hij ziek is.
J’ai attendu trois heures.
Ik heb drie uur gewacht.
Elle dit avoir attendu / qu’elle a attendu trois heures.
Ze zegt drie uur gewacht te hebben/dat ze drie uur gewacht heeft.

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'Rapporter des paroles à l’impératif'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'Rapporter des paroles à l’impératif'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.