Vertaling Loyal

Probeer Frantastique (Online Franse les) vandaag uit. Want to improve your French?

Vertaling & Definitie

(un adversaire) loyal; (une proposition) loyale : (een) eerlijke (tegenstander); (een) eerlijk (voorstel) adjectif

la loyauté : de loyaliteit, de trouw nom féminin


Still having difficulties with Loyal (Franse woordenschat en vertalingen)? Want to improve your French? Test our online French lessons and receive a free level assessment!


Do you have smart way of remembering Loyal? Share it with us!