Start >> Franse vertaling >> Souvent

Souvent

Franse vertaling en woordenschat met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

Les adverbes de fréquence

souvent : vaak adverbe
J’ai souvent peur. Ik ben vaak bang.
jamais : nooit adverbe
Il n’y a jamais rien à manger dans ce frigo ! Er is nooit iets te eten in deze koelkast!
parfois : soms adverbe
Parfois, il fait beau à Paris. Het is soms mooi weer in Parijs.
toujours : altijd adverbe
Muriel est toujours de bonne humeur. Muriel heeft altijd een goed humeur.

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'Souvent'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!


Heb je een slim ezelsbruggetje om deze regel te onthouden? Een tip om fouten met 'Souvent' te voorkomen? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test gratis Frantastique, de online Franse lessen.