Aanbiedingen > Bedrijven > DIF-aanbieding


DIF Engels - Individueel recht op opleiding in Frankrijk

DIF Engels gymglish.com

 

In het kader van de Franse wetgeving op beroepsopleidingen heeft elke medewerker in loondienst bij een Frans bedrijf een Individueel recht op opleiding of DIF*. Op grond van dat recht kan de bedrijfsmedewerker op eigen verzoek en met instemming van het bedrijf 20 uur opleiding per jaar volgen. Deze uren kunnen over een periode van zes jaar worden gecumuleerd.

 

 

 

 

Voor één jaar DIF, een jaaropleiding Engels met Gymglish PRO. Eén jaar om 20 uur te doen...

Om rekening te houden met de diverse akkoorden en overeenkomsten gesloten met werknemers, bedrijven en sociale partners, biedt Gymglish zeer flexibele DIF-jaartrajecten. Voor personeelschefs en bedrijfsdirecteuren worden de doorvoering van DIF-trajecten, supervisie en evaluatie van leerlingen vergemakkelijkt door de ruimte Opleidingsverantwoordelijke die te allen tijd op internet beschikbaar is. Meer informatie over DIF en de cursussen Engels met Gymglish.
 

 

Individueel recht op opleiding in Frankrijk: 20 uur per jaar en per medewerker in loondienst (één jaar Gymglish PRO)

De voordelen

 • Gymglish is speels en motiverend

  Aanbod aangepast aan de doorvoering van het Franse DIF van uw bedrijf (buiten of tijdens de werkuren)

 • Gymglish, praktisch en zakelijk

  Follow-up van de DIF -trajecten (via uw aangepaste supervisie-interface)

 • Gymglish is hedendaags Engels

  Follow-up en getuigschrift na voltooiing van de opleiding

 • Gymglish levert resultaten op

  Vergoeding en rechtstreeks beheer door de erkende paritaire sociale-zekerheidsinstellingen (OPCA) indien nodig

Meerdere opties en arrangementen

 1. Het traject wordt automatisch onderbroken aan het einde van de 20 uur (120 beantwoorde e-mails). De werknemer heeft vervolgens één jaar om zijn 20 uur DIF te doen.

 2. Het traject blijft gedurende 12 maanden ononderbroken. Als er meer dan 20 uur wordt gedaan, worden de extra uren verrekend voor een tweede jaar DIF.

 3. Het traject blijft gedurende 12 maanden ononderbroken. Als er meer dan 20 uur DIF wordt gedaan, worden de extra uren aangeboden aan de werknemer.


De DIF-opleidingen kunnen tijdens en/of buiten de werkuren worden gedaan, binnen of buiten de muren van het bedrijf, naargelang de flexibiliteit, overeenkomsten en toepassingsvoorwaarden van het Individueel recht op opleiding eigen aan elk bedrijf en elke branche.
 

Individuele opleidingsprotocollen en DIF Engels. De DIF -bepalingen die zijn overeengekomen tussen de werknemers en de bedrijfsleiding staan in het document 'Individueel opleidingsprotocol' dat voorafgaand aan het traject is ingediend en getekend door de werknemer en het bedrijf. Gymglish levert aangepaste documentmodellen waarin de toewijzingsvoorwaarden van het DIF zijn opgenomen.


Opmerking: de maximale opleidingstijd binnen een Gymglish PRO-jaarparcours is 40 uur, d.w.z. 240 beantwoorde e-mails. (Dit theoretische maximum wordt bereikt als de werknemer zonder enige uitzondering op elke werkdag van het jaar zijn Gymglish doet en niet meer dan vier weken vakantie neemt.)

 

 

* Het DIF (Droit Individuel à la Formation of Individueel Recht op Opleiding) is ontstaan uit de wil van de Franse overheid beroepsopleidingen te democratiseren en beter toegankelijk te maken voor de verschillende werknemers van elk bedrijf. Met Gymglish Pro kan elke medewerker in loondienst met een gewoon e-mailadres (voor werk of privé) de opleiding volgen, ongeacht waar hij zich bevindt. Gymglish sluit daarom perfect aan op het doel beroepsopleidingen Engels te democratiseren.