E-learning Engels en opleiding op afstand

Volgens de Europese Unie is e-learning 'het gebruik van nieuwe, multimediale internettechnologieën om de leerkwaliteit te verbeteren door enerzijds hulpbronnen en diensten en anderzijds uitwisselingen en samenwerking op afstand beter toegankelijk te maken'. 

Volgens Wikipedia is e-learning het resultaat van de wil om noties zoals 'Open and Distance Learning'  (het begrip 'open' wereld en opleiding op afstand ), 'Computer-Mediated Communication' (het begrip communicatietechnologie toegepast op opleiding ) en 'Web-Based Training' (het begrip internettechnologieën toegepast op opleiding ) met elkaar te combineren.


In plaats van het begrip e-learning wordt tegenwoordig vaak online leren gezegd.

 

 

E-learning: leren en innovatie

Internet stelt ware revoluties op tal van econmische en sociale vlakken in het vooruitzicht. Opleiding is een van die vlakken. Tijdens de 'informaticabubbel' in de jaren '98-'99 werd leren vaak genoemd als voorbeeld van een sector die aan de vooravond van grote veranderingen stond. E-learning werd aangekondigd als een markt met explosieve groeikansen. Door technologische innovaties en de onstuitbare opkomst van netwerken zijn er inderdaad tal van online leermogelijkheden ontwikkeld die interactief, multimediaal en gemakkelijk toegankelijk zijn voor velen, waar zij zich ook bevinden en ongeacht de tijd van de dag.
 


E-learning: tendensen, kosten en democratisering van de opleiding

Het is momenteel interessant te constateren dat de markt voor e-learning zich ondanks deze overvloed aan nieuwe oplossingen heeft ontwikkeld, maar zeker geen 'explosieve' groei heeft gekend. De bedrijfswereld ontsnapt daar niet aan. Maar is een beroepsopleiding via internet dan echt een intelligente investering? Dat is het beslist, en wel om twee redenen. Enerzijds gaat het om een relatief bescheiden investering. Internet is niet alleen een motor achter pedagogische innovatie, het is ook een kostenverlagende factor. In de huidige context van mondialisering maakt het 'industrietijdperk' geleidelijk plaats voor een 'kenniseconomie': om competitief te blijven moeten bedrijven zich steeds meer richten op producten met een grote toegevoegde waarde. Het gaat er voortaan dus om de competentie van steeds meer medewerkers te ontwikkelen terwijl er niet per se meer geld beschikbaar is. E-learning biedt bedrijven een concrete oplossing voor dit probleem: de opleidingen kunnen gemakkelijk overal worden geïmplementeerd. En in tegenstelling tot wat sommige bedrijven in de tijd van de internetbubbel hebben gedaan, is het niet nodig massaal te investeren in gereserveerde IT-infrastructuren of 'globale' software voor opleidingenbeheer. Ook al heeft e-learning niet de pretentie de toegevoegde waarde van een menselijke docent te kunnen vervangen, het is een aanpak die niet duur is en de toegang tot opleiding democratiseert.

 

 

E-learning: motivatie en doorzettingsvermogen, de sleutels tot succes

De spelers in de e-learning -sector zijn zich steeds beter bewust van de redenen waarom zo terughoudend wordt gereageerd op online opleidingen: het gebrek aan concentratie en aan motivatie om lang voor een scherm te blijven zitten. Er is in feite sprake van een gebrek aan doorzettingsvermogen. Terwijl de vernieuwing er aanvankelijk vooral uit bestond om bestaande lesmethodes op tal van manieren een multimediaal jasje te geven, gaat de belangstelling tegenwoordig steeds meer uit naar het erkende verband tussen motivatie en leren. Zelfs met een multimedia-aanpak blijven onze hersenen op dezelfde manier werken, en komt er geen verandering in ons concentratievermogen, onze memorisatiecapaciteit en onze discipline voor inspanningen op lange termijn. E-learning is daarom een nieuwe weg ingeslagen, waarin technologische innovatie ons geen nieuwe leermethodes oplegt maar zich juist aanpast aan onze zeer menselijke capaciteit om te leren en memoriseren. Investeren in een internetopleiding is daarom zonder meer interessant voor bedrijven en het is helemaal niet nodig zich ervoor te ruïneren.
 

 

E-learning Engels en opleidingen Engels

Iedereen moet tegenwoordig Engels praten, zeggen ze. Maar hoe kun je een efficiënte opleiding Engels inpassen in een werkdag die al boordevol zit? Een vergadering om 10 uur, een lunch, een vergadering elders, e-mail bijhouden, bellen... is er dan nog wel tijd over om aan je Engels te werken? Voortgang boeken met Engelse taalvaardigheid in een omgeving waarin je bijna volledig wordt geclaimd en weinig direct te maken hebt met deze taal is een ware uitdaging.  Engels is moeilijk, er is motivatie voor nodig. En een cursus Engels zo nu en dan helpt niet... bij het eerste belletje in het Engels staat het zweet u op het voorhoofd! Het eerste goede nieuws en het begin van een oplossing is: de mate waarin je een taal beheerst hangt af van de frequentie waarmee je die gebruikt. Kort maar regelmatig studeren gedurende een lange periode waarborgt een betere memorisatie dan een intensieve maar eenmalige opleiding. Het is met andere woorden niet nodig om een maand lang vier uur per dag te blokkeren om Engels te leren. Regelmaat en continuïteit zijn veel belangrijker. Met intensieve stages kan inderdaad snel grote voortgang worden geboekt, maar ze zijn alleen efficiënt als ze worden gevolgd door regelmatig gebruik van de taal , zoals bijvoorbeeld voorafgaand aan een lang verblijf in het buitenland. Van de talrijke momenteel beschikbare methodes hebben e-learning en de nieuwe informatietechnologieën in het algemeen als voordeel dat ze gemakkelijk toegankelijk zijn en dat de pedagogische hulpbronnen permanent kunnen worden geraadpleegd. Online cursussen per telefoon of e-mail hebben zeker niet dezelfde toegevoegde waarde als een echte docent met al zijn autoriteit en charme, maar zijn wel vanaf tal van plaatsen op het werk of thuis en op elk moment van de dag of nacht beschikbaar. Het is dus belangrijk een methode te kiezen die zo goed als dagelijks kan worden gevolgd, zelfs al is het niet meer dan 15 minuten per dag. Vervolgens moet die geringe inspanning lang worden volgehouden om nieuw verworven kennis te kunnen herzien, reviseren en consolideren. Het is essentieel gemotiveerd te blijven. Kies daarom onze speelse e-learningcursussen Engels !

 

 

Gymglish biedt diverse e-learningcursussen Engels:  cursus Engels voor PARTICULIEREN , cursus Engels voor BEDRIJVEN cursus Engels voor UNIVERSITEITEN en cursus Engels voor DOCENTEN .