Start >> Franse grammatica >> Exprimer la cause

Exprimer la cause

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

Exprimer la cause

Termen zoals parce que / car / puisque geven een ‘oorzaak’ aan, of de reden van een feit of handeling. Deze termen geven antwoord op de vragen Pourquoi? (Waarom?) en Pour quelle raison ? (Om welke reden?).
•  Parce que en car zijn de meestgebruikte manieren om een oorzaak of uitleg te geven. Parce que betekent ‘omdat’ en ‘car’ is het equivalent van ‘omdat’ of ‘want’. Het verschil tussen de twee termen is erg subtiel.
Je sors tous les soirs parce que j’aime faire la fête. Ik ga elke avond uit omdat ik van feesten houd.
Je mets un pull parce que j’ai froid. = Je mets un pull car j’ai froid. Ik trek een trui aan omdat ik het koud heb.
•  Puisque (daar, omdat) en étant donné que (gegeven het feit dat, aangezien) worden voornamelijk in geschreven Frans gebruikt. Beide geven een duidelijke verklaring of rechtvaardiging in plaats van een oorzaak.
Je n’ai pas pu prendre l’ascenseur puisqu’il était en panne. Ik kon niet de lift nemen, daar die kapot was.
Il ne peut pas venir chez toi étant donné qu’il ne sait pas où tu habites. Hij kon niet bij je langskomen aangezien hij niet weet waar je woont.
•  Vu que (Aangezien) en comme (daar, omdat) worden doorgaans aan het begin van de zin geplaatst.
Vu qu’il fait beau, nous allons à la plage. Aangezien het mooi weer is, gaan we naar het strand.
Comme Muriel n’arrête pas de faire des bêtises, Victor doit la punir. Daar Muriel stommiteiten blijft begaan, moet Victor haar bestraffen.

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'Exprimer la cause'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'Exprimer la cause'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.