Start >> Franse grammatica >> Exprimer la nécessité ou l'obligation

Exprimer la nécessité ou l’obligation

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

Exprimer la nécessité ou l’obligation

De volgende uitdrukkingen worden gebruikt om over een noodzaak of verplichting te spreken in het Frans:

•  Il faut - Je moet/we moeten
Il faut appeler la police ! Je moet de politie bellen.
Il faut que nous allions au commissariat de police. We moeten naar het politiebureau gaan.
•  Devoir - Moeten
Je dois ranger ma chambre. Ik moet mijn kamer opruimer.
Nous devons faire attention. We moeten opletten.
•  Avoir besoin - Nog hebben
M. Therrien a besoin de ce rapport très rapidement ! Mr. Therrien heeft dit rapport binnenkort nodig!
J’ai besoin que vous m’écoutiez attentivement. Je moet heel goed naar me luisteren.
•  Il est nécessaire - Het is nodig
Il est nécessaire que Victor aille chez le coiffeur. Victor moet naar de kapper (Het is nodig dat...)
Belangrijk: Er bestaat in het Frans geen uitdrukking vergelijkbaar met ‘hebben’, zoals in ‘je hebt het maar te doen’.
Ik moet naar mijn werk.
Il faut que j’aille au travail.
We moeten het huis schoonmaken.
Il faut nettoyer la maison of Il est nécessaire que nous nettoyions la maison.
Opmerking: Sommige van deze uitdrukkingen worden gevolgd door de infinitief of de aanvoegende wijs.
Met een werkwoord in de infinitief:
Pour être en forme, il faut faire du sport et boire de l’eau.
Om in vorm te blijven, moet je aan sport doen en water drinken.
Met een werkwoord in de gebiedende wijs:
Pour être en forme, il faut que tu fasses du sport et que tu boives de l’eau.
Om in vorm te blijven, moet je aan sport doen en water drinken.

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'Exprimer la nécessité ou l’obligation'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'Exprimer la nécessité ou l’obligation'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.