Start >> Franse grammatica >> La, l'a ou là ?

La, l’a ou là ?

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

La, l’a ou là ?

De woorden la, , l’a en l’as worden allemaal op dezelfde manier uitgesproken, maar hebben verschillende betekenissen.
•  La (‘de’) is het bepaald lidwoord dat gebruikt wordt met enkelvoudige vrouwelijke zelfstandig naamwoorden ARTICLES DEFINIS. Om het te identificeren, kunnen we het vervangen door une (‘een’) of cette (‘deze’ of ‘die’).
La limace est un animal sympathique. De slak is een aardig dier. (We kunnen ook zeggen une limace of cette limace)
•  is een bijwoord voor een plaats (meestal betekent het ‘daar’) of een moment in de tijd time (doorgaans betekent het ‘toen’). Het onderscheidt zich door een accent grave (à) op de ‘a’. We kunnen het ook gebruiken in de volgende uitdrukkingen met ‘die’: celui-là (die daar), celle-là (die daar), ces personnes-là (die mensen), ces gens-là (die mensen), ces maisons-là (die huizen) etc.
- Tu es où ? - Je suis  ! -Waar ben je? -Ik ben hier! ( betekent hier ‘hier ergens’)
, j’ai compris que Victor était immortel. Op dat moment begreep ik dat Victor onsterfelijk was.
Ces gens- ne respectent rien ! Die mensen hebben nergens respect voor!
•  L’as en l’a zijn beide samentrekkingen van het lijdend voornaamwoord le of la met een vorm in de tegenwoordige tijd van het werkwoord avoir (tu as en il/elle a). Om deze vormen te identificeren, kunnen ze worden vervangen door een vorm van het werkwoord avoir in een andere tijd.
Mon argent, tu l’as ? Mijn geld, heb je het? (We zouden ook kunnen zeggen: Mon argent, tu l’auras ?)
Ta voiture ? C’est Victor qui l’a cassée. Je auto? Victor heeft hem kapot gemaakt. (We zouden ook kunnen zeggen: C’est Victor qui l’avait cassée.)
•  La is ook een lijdend voornaamwoord dat gebruikt wordt om enkelvoudige vrouwelijke zelfstandig naamwoorden te vervangen PRONOMS COD. In die vorm betekent het ‘het’ of ‘haar’ en om het te identificeren, kunnen we het dus vervangen door het oorspronkelijke zelfstandig naamwoord.
Muriel, plus je la connais, plus je la trouve bizarre. Muriel, hoe beter ik haar ken, des te eigenaardiger ik haar vind. (We zouden ook kunnen zeggen: Plus je connais Muriel, plus je trouve Muriel bizarre).

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'La, l’a ou là ?'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'La, l’a ou là ?'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.