Start >> Franse grammatica >> Le conditionnel passé

Le conditionnel passé

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

Le conditionnel passé

Gebruik

De conditionnel passé (voltooid verleden toekomende tijd) wordt normaal gesproken op dezelfde manier gebruikt als de Nederlandse constructie ‘zouden zijn/hebben + voltooid deelwoord’. We gebruiken deze tijd:

•  voor handelingen die hadden kunnen plaatsvinden maar uiteindelijk niet plaatsvonden; voor spijtbetuigingen of verwijten.
J’aurais tellement aimé aller au Pérou ! Ik zou zo graag naar Peru zijn gegaan.
Thierry aurait pu être un grand artiste. Thierry zou een groot artiest geweest kunnen zijn.
Vous auriez dû me prévenir de votre arrivée ! U had me over uw komst moeten vertellen!
•  voor hypothetische situaties in het verleden, met behulp van de constructie Si + plus-que-parfait conditionnel passé . Dit is vergelijkbaar met het Nederlandse ‘als + voltooid verleden tijd voltooid verleden toekomende tijd’.
Si nous n’avions pas décongelé Victor, nous n’aurions jamais réussi la mission. Als we Victor niet ontdooid hadden, zouden we nooit in onze missie geslaagd zijn.
Si j’avais su qu’il allait pleuvoir, j’aurais pris mon parapluie. Als ik geweten had dat het ging regenen, zou ik mijn paraplu meegenomen hebben.

•  voor ‘vermeende’ informatie, doorgaans gebruikt door journalisten voor niet-geverifieerde feiten:
L’accident aurait fait 10 morts. Bij het ongeluk zouden 10 doden zijn gevallen.
La rumeur dit que Victor Hugo ne serait pas mort. Volgens het gerucht zou Victor Hugo niet dood zijn.
Opbouw

De voltooid verleden toekomende tijd is een samengestelde tijd. Deze wordt gevormd met de onvoltooid verleden toekomende tijd van het hulpwerkwoord avoir of être + het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord.
Si tu ne les avais pas réveillés, ils auraient dormi jusqu’à midi. Als je hen niet gewekt had, zouden ze tot in de middag geslapen hebben.
Sans Muriel, ils ne seraient pas arrivés à l’heure. Zonder Muriel zouden ze niet op tijd aangekomen zijn.

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'Le conditionnel passé'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'Le conditionnel passé'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.