Start >> Franse grammatica >> Le gérondif

Le gérondif

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

Le gérondif

De gérondif (het gerundium) wordt gevormd met en + het onvoltooid deelwoord. Het wordt gebruikt om aan te geven dat twee handelingen gelijktijdig plaatsvinden. Het heeft hetzelfde onderwerp als het hoofdwerkwoord.
Victor parle en dormant. Victor praat terwijl hij slaapt.
J’ai bu un café en t’attendant. Ik heb koffie gedronken terwijl ik op je wachtte.
Het gerundium wordt gevormd door de nous-vorm van het werkwoord in de tegenwoordige tijd als stam te gebruiken en daar -ant aan toe te voegen. Dit wordt voorafgegaan door het voorzetsel en.
chanter nous chantons en chantant zingen we zingen zingend
finir nous finissons en finissant voltooien we voltooien voltooiend
voir nous voyons en voyant zien we zien ziend
prendre nous prenons en prenant nemen we nemen nemend
boire nous buvons en buvant drinken we drinken drinkend
Opmerking: Er zijn drie werkwoorden die een onregelmatig onvoltooid deelwoord hebben: savoir en sachant, être en étant, avoir en ayant
En étant motivé, on peut apprendre le français en quelques mois. Als je gemotiveerd bent, kun je in een paar maanden Frans leren.

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'Le gérondif'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'Le gérondif'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.