Start >> Franse grammatica >> Le pluriel des noms composés - cas particuliers

Le pluriel des noms composés - cas particuliers

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

Le pluriel des noms composés - cas particuliers

Ter herinnering: in het algemeen worden zelfstandig naamwoorden die deel uitmaken van meervoudige samengestelde zelfstandig naamwoorden ook in het meervoud geschreven (bijvoorbeeld, des chirurgiens-dentistes, ‘kaakchirurgen’, des coffres-forts, ‘kluizen’ etc.). Maar er zijn uitzonderingen op deze regel.
Zelfstandig naamwoorden die als complement fungeren, worden niet in het meervoud geschreven. Deze complementen geven een nadere beschrijving van het zelfstandig naamwoord waarmee ze gebruikt worden.
une année-lumière een lichtjaar des années-lumière lichtjaren (lumière fungeert alseen complement van année)
une assurance-vie een levensverzekering des assurances-vie levensverzekeringen (vie fungeert als complement van assurance)
une pause-café een koffiepauze des pauses-café koffiepauzes (café fungeert als complement van pause)
Als het samengestelde zelfstandig naamwoord uit een werkwoord + zelfstandig naamwoord bestaat:
•  Als het zelfstandig naamwoord telbaar is, wordt het in het meervoud geschreven.
un couvre-lit een beddensprei des couvre-lits beddenspreien
un essuie-glace een ruitenwisser des essuie-glaces ruitenwissers
•  Als het zelfstandig naamwoord abstract is of als er maar een van is, wordt het in het enkelvoud geschreven.
un porte-malheur een ding dat ongeluk brengt des porte-malheur dingen die ongeluk brengen (malheur (ongeluk) is een abstract zelfstandig naamwoord)
un aide-mémoire een geheugensteuntje des aide-mémoire geheugensteuntje (u hebt maar een geheugen)
un gratte-ciel een wolkenkrabber des gratte-ciel wolkenkrabber (er is maar een hemel)
Pro-tip:
•  Volgens nieuwe spellingsregels mogen alle zelfstandig naamwoorden nu met een -s geschreven worden. De schrijfwijze des pauses-cafés, des abat-jours, des porte-malheurs, des gratte-ciels et cetera is dus ook goed. Maar deze regel wordt niet vaak toegepast en deze schrijfwijze (met een -s) is relatief zeldzaam.
•  Hoewel de meervoudsvorm grand-mères (grootmoeders) van oudsher geschreven wordt zonder een -s achter grand, wordt de vorm grands-mères nu ook goedgerekend.

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'Le pluriel des noms composés - cas particuliers'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'Le pluriel des noms composés - cas particuliers'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.