Start >> Franse grammatica >> Les adverbes en -ment

Les adverbes en -ment

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

Les adverbes en -ment

Bijwoorden eindigend op -ment worden gevormd op basis van het bijvoeglijk naamwoord:

•  het vrouwelijke bijvoeglijk naamwoord + -ment (als het bijvoeglijk naamwoord op e of een medeklinker eindigt).
bijvoeglijk naamwoord
vrouwelijk bijvoeglijk naamwoord + -ment
bijwoord van wijze
général (algemeen)
générale + ment
généralement (in het algemeen)
difficile (moeilijk)
difficile + ment
difficilement (met moeite)

Elle est rapide. Ze is snel. Elle mange rapidement. Ze eet snel.
Elle est lente. Ze is langzaam Il berce lentement le bébé. Hij wiegt de baby langzaam.
•  het mannelijke bijvoeglijk naamwoord + -ment (als het bijvoeglijk naamwoord op i, u of é eindigt).
vrai waar vraiment echt
poli beleefd poliment beleefd
exagéré overdreven, excessief exagérement overdreven, excessief
absolu absoluut absolument absoluut, helemaal
•  Bijvoeglijk naamwoorden eindigend op -ent en -ant worden emment en amment.
violent gewelddadig violemment gewelddadig
méchant gemeen méchamment gemeen
patient geduldig patiemment geduldig
Opmerking: -emment en -amment worden op dezelfde manier uitgesproken:
patiemment geduldig
fréquemment regelmatig
Speciale gevallen: Zoals altijd zijn er uitzonderingen op de regel! Dit zijn de meest voorkomende:
gentil aardig gentiment aardig
bref kort brièvement kort
impuni ongestraft impunément ongestraft
précipité overhaast précipitamment overhaast

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'Les adverbes en -ment'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'Les adverbes en -ment'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.