Start >> Franse grammatica >> Prépositions et jours de la semaine

Prépositions et jours de la semaine

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

Prépositions et jours de la semaine

We gebruiken doorgaans geen voorzetsel voor de dagen van de week (les jours de la semaine).
Lundi je suis allée à la piscine. Maandag ga ik naar het zwembad.
On se voit mardi. We zien elkaar dinsdag.
Voor het beschrijven van gewoontes gebruiken we de constructie le + dag van de week.
Le lundi, je vais à la piscine. Maandags ga ik naar het zwembad.
Victor sort toujours le vendredi soir. Vrijdagsavonds gaat Victor altijd uit.
Opmerking: we gebruiken het voorzetsel à + de dag van de om aan te geven op welke dag wie iemand weer zien.
Salut, à mardi ! Dag, tot dinsdag!
À jeudi c’est ça ? Non, à vendredi ! Tot donderdag, toch? Nee, tot vrijdag!

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'Prépositions et jours de la semaine'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'Prépositions et jours de la semaine'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.