Start >> Franse grammatica >> Prépositions et possession

Prépositions et possession

Franse grammatica tips met Frantastique.
Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen.

Prépositions et possession

Om bezit uit te drukken, gebruiken we de voorzetsels:
•  À + eigennaam (een persoon of een plaats zoals Pierre of le Louvre) of à + benadrukt persoonlijk voornaamwoord PRONOMS TONIQUES na een werkwoord.
Le lit est à Victor. C’est à Victor. Het bed is van Victor. Het is van Victor.
C’est à vous ? Non, c’est à lui. Is dit van u? Nee, het is van hem.
•  De + zelfstandig naamwoord direct na een zelfstandig naamwoord.
Le lit de Victor. Het bed van Victor.
Le chien des voisins. De hond van de buren.
Opmerking: we zeggen c’est à lui, maar we kunnen niet zeggen c’est le lit à lui of c’est le lit de lui. In plaats daarvan zeggen we c’est son lit.

Zo kom je verder...

Heb je nog steeds moeite met 'Prépositions et possession'? Wil je je Frans verbeteren? Test onze online Franse lessen en ontvang een gratis niveaubeoordeling!

Heb je een tip om fouten te voorkomen met 'Prépositions et possession'? Deel hem met ons!

Schaaf je Frans bij en test Frantastique, de online Franse lessen.