Erbjudanden och funktioner

Söker du prisinformation? Besök vår nätbutik. 

BASIC

Från 21 euro/månad

KÖP

PREMIUM

Från 32 euro/månad

KÖP

PRO

Från 42 euro/månad

KÖP

Upp till 5 lektioner i veckan

Den uppskattade studietiden per månad är 5 timmar (om 20 lektioner genomförs). Den faktiska studietiden beror på hur mycket den enskilda deltagaren deltar. Priset på abonnemanget är oberoende av antalet lektioner som mottas och slutförs av varje student.
 
 
 

Nivåutvärdering och slutförandediplom

Efter de sju första lektionerna kommer du att få en personlig pedagogisk rapport som kallas för 'Portfolio' (Framstegsrapporten). När du är klar med din utbildning får du ett certifikat som intygar att du genomfört utbildningen, i certifikatet finns detaljerad statistik angående din utveckling och närvaro.
 
 
 

Skräddarsydd 'Användarkonto' online

Statistik, utskriftsbara gloslistor, grammatik, berättelser osv.
 
 
 

Skräddarsytt kursinnehåll

Med hänsyn till din nivå, dina brister och intresseområden.
 
 
 

Äkta kulturella referenser (film, tv-program och musik)

I varje lektion presenterar Frantastique en genuin kulturell referens (film, tv, musik, osv.) med koppling till dagens berättelse.
 
 
 

Specialiserade företagsavsnitt och anpassning efter sektor

Yrkesmässiga situationer, affärsvokabulär osv. Ekonomi, finans, förvaltning, IT, marknadsföring, försäljning, personalfrågor, teknik, osv.
-
 
 

Premium-support

Vårt team kommer att behandla dina tekniska förfrågningar med prioritet.
-
 
 

Pedagogisk support

Längst ner i varje lektion och rättningsmeddelande kan studenten kommunicera med det pedagogiska teamet. Vi välkomnar frågor, kommentarer och förslag.
-
-
 

Certifierat diplom

Alla studenter får efter slutförd kurs ett professionellt utbildningsdiplom som är erkänt i Europa. Studentens identitet kontrolleras i början av kursperioden och kontinuerligt under utbildningens gång.
-
-
 

Personal-/utbildningsansvariga: använd ert Uppföljningsområde för att övervaka medarbetarnas utbildningsprogram (rapporteringsverktyg, resultatindikatorer, nivåbedömningar, studenternas framsteg, deltagarnivåer, administrativa dokument, blandad inlärningsmodul, osv).