Erbjudanden och funktioner

Söker du prisinformation? Besök vår nätbutik. 

BASIC

Från 21 euro/månad

KÖP

PREMIUM

Från 32 euro/månad

KÖP

PRO

Från 42 euro/månad

KÖP

Upp till 5 lektioner i veckan

Den uppskattade studietiden per månad är 5 timmar (om 20 lektioner genomförs). Den faktiska studietiden beror på hur mycket den enskilda deltagaren deltar. Priset på abonnemanget är oberoende av antalet lektioner som varje användare slutför och skickar in.
 
 
 

Nivåbestämning och Certifiering

Efter de första lektionerna görs en inledande nivåbedömning av varje studerande, där hens styrkor, svagheter och områden att öva på identifieras. När du är klar med din utbildning får du ett certifiering som intygar att du har genomfört utbildningen. Certifikatet ger detaljerad statistik för din utveckling och deltagandegrad.
 
 
 

Anpassat användarkonto online

Statistik, utskriftsbara ordlistor, grammatik, berättelser med mera..
 
 
 

Skräddarsytt kursinnehåll

Baserat på din nivå, dina svagheter och intresseområden.
 
 
 

Äkta kulturella referenser (film, tv-program och musik)

I varje lektion presenterar Frantastique en genuin kulturell referens (film, tv, musik, osv.) med koppling till dagens berättelse.
 
 
 

Yrkesanpassning

Yrkesmässiga situationer och vokabulär inom ekonomi, finans, förvaltning, IT, marknadsföring, försäljning, personalfrågor, teknik med mera.
-
 
 

Premiumsupport

Vårt team kommer att prioritera dina tekniska förfrågningar.
-
 
 

Pedagogisk support

Längst ner i varje lektion och i varje rättningsmeddelande kan individen kommunicera med det pedagogiska teamet. Vi välkomnar frågor, kommentarer och förslag.
-
-
 

Certifierat diplom

Ett professionellt utbildningsdiplom som alla studerande får när de har slutfört kurserna och som är erkänt i Europa. Studerandes identitet kontrolleras i början av kursperioden och under utbildningens gång.
-
-
 

Personal-/utbildningsansvariga: använd ert Uppföljningsområde för att övervaka medarbetarnas utbildningsprogram (rapporteringsverktyg, resultatindikatorer, nivåbedömningar, studerandes framsteg, deltagandenivåer, administrativa dokument, blandade inlärningsmoduler med mera).