Erbjudanden och funktioner

Söker du prisinformation? Besök vår nätbutik. 

BASIC

Från 14 euro/månad

KÖP

PREMIUM

Från 21 euro/månad

KÖP

PRO

Från 35 euro/månad

KÖP

Upp till 5 lektioner i veckan

Den uppskattade studietiden per månad är 5 timmar (om 20 lektioner genomförs). Den faktiska studietiden beror på hur mycket den enskilda studenten deltar. Priset på abonnemanget är oberoende av antalet lektioner som mottas och slutförs av varje användare.
 
 
 

Nivåbestämning och slutförandediplom

Efter de tio första lektionerna kommer du att få en personlig pedagogisk rapport som kallas för "Portfolio" (Framstegsrapporten). När du är klar med din utbildning får du ett certifikat som intygar att du har genomfört utbildningen och med detaljerad statistik angående din utveckling och deltagandegrad.
 
 
 

Anpassad Användarkonto online

Statistik, utskriftsbara gloslistor, grammatik, berättelser osv.
 
 
 

Skräddarsytt kursinnehåll

Baserat på din nivå, dina brister och intresseområden.
 
 
 

Genuina kulturella referenser

I varje lektion presenterar Gymglish en kulturell referens (film , tv-program, musik, med mera) med koppling till dagens berättelse.
 
 
 

Yrkesanpassning

Yrkesmässiga situationer, affärsvokabulär osv. Ekonomi, finans, förvaltning, IT, marknadsföring, försäljning, personalfrågor, teknik, osv.
-
 
 

Premium och Pro-support

Vårt team kommer att behandla dina tekniska förfrågningar med prioritet.
-
 
 

Pedagogisk support

Längst ner i varje lektion och rättningsmeddelande kan studenten kommunicera med det pedagogiska teamet. Vi välkomnar frågor, kommentarer och förslag.
-
-
 

Certifierat diplom

Ett professionellt utbildningsdiplom som alla studenter får när de har slutfört sin kurs och som är erkänt i Europa. Studentens identitet kontrolleras i början av kursperioden och under utbildningens gång.
-
-
 

Personal-/utbildningsansvariga: använd ert Uppföljningsområde för att övervaka medarbetarnas utbildningsprogram (rapporteringsverktyg, resultatindikatorer, nivåbedömningar, studenternas framsteg, deltagarnivåer, administrativa dokument, blandad inlärningsmodul, osv).