Certifiering och nivåbestämning

I alla våra personanpassade kurser gör Frantastique kontinuerliga nivåbedömningar och erbjuder möjlighet att få ett diplom när utbildningen är slutförd.


Portfolio Frantastique

Nivåbestämning

Efter de första lektionerna görs en inledande nivåbedömning av varje student, där deras styrkor, svagheter och områden att öva på identifieras. Alla nivåbedömningar görs i enlighet med CEFRL (Gemensam Europeisk Referensram för Språk).

Allt eftersom du fortsätter ta lektioner uppdateras din nivåbedömning, i realtid. Du kommer att kunna följa hur du förbättras med tiden inom viktiga områden som grammatik, läs- och hörförståelse.


Certifiering

När du har genomfört en studieperiod på minst sex månader får du ett diplom som visar din nivå, dina framsteg och din deltagandegrad. Du får även information om tidigare framsteg och framtida studiebehov. Så här långt har vi certifierat över 6 000 Frantastique-studenter.

Frantastique-certifiering är officiellt erkänd av den franska staten.