Ett motiverande tillvägagångssätt

Det är ingen mening med att skapa pedagogiskt och tekniskt fantastiska program om de sedan inte blir använda. Det måste kännas kul och motiverande att fortsätta. Gymglish utvecklades av ett antal personer med olika personligheter och sakkunskap: engelsktalande, fransktalande, lärare, flitiga studenter, dåliga elever osv.

Det pedagogiska teamet har gjort allt för att skapa en inlärningsmiljö som både är stimulerande och motsvarar användarnas förväntningar. Målet är att göra utbildningen så rolig som möjligt.


1. Daglig e-post på engelska

cours anglais motivation
E-post är snabbt och lättillgängliget och lätt att passa in i vardagen. E-posten har du tillgång till var du än befinner dig i världen, så den har en avgörande inverkan på din möjlighet att följa kursen.

Utan några större ansträngningar och utan att behöva lägga om ditt schema gör du framsteg med din engelska.


2. Ett lekfullt, praktiskt och affärsmässigt innehåll

Vi beslutade oss för att låta innehållet bestå av scener med en avsiktligt humoristisk ton som behandlar olika ämnen varje dag som vi alla är intresserade av:

 

cours anglais delavigne
  • Delavigne Corporation: ett fiktivt parfym- och kosmetikaföretag i San Francisco. Ett ursprungligen franskt familjeföretag som blivit multinationellt.
  • Olika personligheter, med olika dialekter och olika yrkesroller.
  • Humor och situationer som förekommer i affärsvärlden. Berättelserna som skildrar händelser på företaget, dess löpande ärenden, dess möten, korrespondens, telefonsamtal osv. ... men också samtalen i korridoren, resorna, kulturskillnaderna m.m.

3. Personlig anpassning och innovativ teknik

Gymglish har en AI-motor (A9expert) som dynamiskt skapar engelsklektioner. Varje kurs är anpassad till användarens profil: ursprunglig språknivå, pedagogiska mål och memoreringsförmåga.Deltagarna får personligt anpassade lektioner och behöver inte ödsla tid eller motivation på övningar som inte är passar just till honom eller henne.

OMEDELBAR RÄTTNING . A9expert upptäcker brister och behov i varje användares svar. Motorn gör en så gott som omedelbar individanpassad korrigering med kommentarer samt dagens poäng:


+ Personligt anpassade förklaringar. Till varje svar följer en personligt passad kommentar som förklarar varför svaret är rätt eller fel.

+ Vokabulär à la carte . Välj ord eller talesätt som du är intresserad av: du får en förklaring i rättningen och sedan repeterar vi dem.

+ Manus till dialogerna. Du får manus till ljudinnehållet i rättningen och kan lyssna på det igen tillsammans med texten.


4. Memorering och repetition

cours anglais motivation
Gymglish är den första pedagogiska lösningen som beaktar tidens och minnets betydelse för inlärningsprocessen ( Space Learning ). För att gynna en långsiktig memorering skapar vår AI-motor (A9expert) ett optimalt program för repetition som är anpassat till varje individ.

Mot bakgrund av inlärningsrytm och memoreringsförmåga bestämmer motorn de tidsintervall som är lämpliga för att repetera vissa moment.
 

Resultaten

 

Roligt och motiverande

Strukturen med scener och ämnesval gör att man glömmer alla inlärningsproblem. Med en smula humor bevarar du motivationen.

 

Funktionsdugligt och affärsmässigt

Tack vare den stora mångfalden teman kan du bygga på ditt ordförråd och bemästra en både affärsmässig och praktisk engelska.

 

Modern engelska

Berättelserna skrivs av ett team med unga, engelskspråkiga författare som både är lärare och idéskapare.

 

Deltagarnärvaro

Våra nuvarande deltagares närvaro ligger på 80 % för ett 12-månaders abonnemang!