Vad vi erbjuder > Universitet och högskolor


Universitet och högskolor

Gymglish erbjuder utbildning i engelska för yrkeslivet och är därför ett komplement till engelskkurser som ges vid universitet och högskolor.
 

cours anglais universites logo gymglish.com
Gymglish hjälper studenterna att förbättra sin engelska varje dag och att konsolidera framstegen med tiden. Ansvarig administrativ och pedagogisk personal har olika verktyg till sitt förfogande för att kunna följa studentens kurs samt för att lärarna ska kunna utforma sina kompletterande lektioner utifrån de dagliga övningarna. Kontakta oss om du vill påbörja en gratis testperiod för dina studenter.

 

Fler än 40 universitet och högskolor använder vår metodCertifikat

cours d'anglais

När du är klar med din utbildning får du ett certifikat av Gymglish som intygar att du genomfört utbildningen. I certifikatet finns detaljerad statistik angående din utveckling och närvaro.


Kurs i engelska för universitet och högskolor: Gymglish & Teacher

Gymglish & Teacher är avsett att stärka synergierna mellan kurs och seminarier i engelska å ena sidan och Gymglish å den andra. Det finns en ruta i studenternas e-postmeddelande från Gymglish där studenten kan anteckna frågor som han eller hon vill diskutera med sin lärare. Läraren får å sin sida e-post före varje kurs med ett uppdaterat "Teacher's brief" om studenternas behov och de vanligaste förväntningarna. Det går att när som helst aktivera det här tillvalet utan extra kostnad för alla lärare som deltar i en av Gymglish kurser för universitet.


cours anglais universites logo gymglish.com

 Gymglish har tagits i bruk vid 40 universitet i hela världen och är det franska utbildningsdepartementets officiella partner sedan 2007.

Personligt anpassat yrkesinriktat innehåll

Med Gymglish för Universitet kan varje deltagare anpassa sin kurs i enlighet med sin specialisering, disciplin eller framtida yrke. Därmed prioriteras teman och yrkesinriktat pråk som motsvarar studentens förväntningar. Ett urval rubriker: förvaltning, finans, försäljning, marknadsföring, industri, forskning, hälsovård, personaladministration m.m.
 

Pedagogisk uppföljning och bedömning av studenter

Universitetets administrativa och pedagogiska personal har ständig tillgång till olika översiktssidor med statistik om uppnådda nivåer, framsteg och närvarograd. Vi förmedlar kontinuerligt betyg och bedömningar på en skala från nivå 0 (nybörjare) till 5 (internationell masternivå).

 

Priser

  Maximalt antal lektioner
Maximal längd
Pris
6 månader 120 lektioner 30 timmar 70 €/licens
 

 
 

 

Vår utbildning koncentrerar sig på förvaltning, informationsteknik och kommunikation, för oss är engelskan något vi använder varje dag. Med Gymglish kurser i engelska kan vi placera engelskan i studenternas vardag på ett flexibelt och lättåtkomligt sätt. Det var en bra erfarenhet, vi gör det igen nästa år.

Alain Seigneur
Ledare för Master-programmet MIAGE de vid Université René Descartes Paris V, Frankrike