Engelska språkets historia

Här följer en del historiska fakta om engelska språket och dess utveckling. Engelskan härstammar från det språk som talades av anglerna (som har gett språket sitt namn), saxarna och jutarna, germanska stammar som bosatte sig i Storbritannien under 400-talet e.Kr. Efter att ha besegrat saxarna under slaget vid Hastings på 1000-talet bosatte sig Vilhelm Erövraren i Storbritannien och började använda sitt språk, normandiskan (fornfranskans langue d'oïl) som hovspråk. Detta ledde till djupgående förändringar i engelskan. De stora förändringarna skedde under 1500-talet och därefter talar man om modern engelska.


 

Dagens engelska

Det brittiska imperiets politiska makt och de successiva kolonisationsvågor som ägde rum under 1700- och 1800-talen och som sedan följdes av USA:s politiska, militära och ekonomiska inflytande, har gjort engelskan till världens största geolingvistiska enhet. Över 400 miljoner människor talar engelska. Av dem bor 200 miljoner i Nordamerika och 60 miljoner på de brittiska öarna. Engelskan är modersmål för 15 miljoner personer i Australien, i Nya Zeeland och i Sydafrika och är andraspråk för miljontals indier.
År 2000 uppskattade man antalet personer som lärde sig engelska till över en miljard. Engelskan är det dominerande språket inom affärsvärlden och inom kulturlivet, media och på internet.

 


 

Engelskan i världen

Engelskan är officiellt språk i följande länder: Storbritannien (55/58 miljoner), Kanada (14,1/27,5 miljoner), Republiken Irland (3,6/3,9 miljoner), Australien (15,6/17,6 miljoner), Nya Zeeland (3,2/3,5 miljoner).
De mest använda språken inom Europeiska unionen är engelska (51 % av befolkningen kan språket), tyska (32 %), franska (26 %), italienska (16 %), spanska (15 %), polska (10 %) och ryska (7 %).

 

 

Engelska språket och dess (försök till) avledningar

Eftersom engelskan används så mycket har man gjort flera försök att förenkla språket:

Bas-engelska av Charles Kay Ogden: En mycket begränsad underenhet (850 ord) av engelska.

Specialengelska , den engelska som används av Voice of America: Det här är en engelska med bara 1 500 ord. Det som är utmärkande för språket är ett långsamt uttal, ett begränsat antal ord och förbud att använda talspråksuttryck

Fonetisk bas-engelska

Bas-engeslska, helt och hållet europeisk : Amerikanska ord är förbjudna till fördel för anglosaxiska Oxfordengelska ord.

Förenklad engelska används inom luftfartsindustrin.

 

Det finns även två förenklade versioner av engelska som kallas " Globiska ":

- Globiska så som det år 1998 lades fram av Madhukar Gogate förenklar engelskans skrift och uttal.
- Globiska så som det år 2004 lades fram av Jean-Paul Nerrière lägger tonvikt på det ordförråd som är strikt nödvändigt för att göra sig förstådd av alla personer som använder engelskan i egenskap av lingua franca.


Källor: http://www.tlfq.ulaval.ca | http://www.askoxford.com | British Council | Wikipedia

 

Gymglish erbjuder flera olika kurser i engelska:  engelska för PRIVATPERSONER , engelska för FÖRETAG , engelska för UNIVERSITET och engelska för LÄRARE .