Erbjudanden och funktioner

 

BASIC

PREMIUM

PRO

Upp till 5 lektioner i veckan

Den uppskattade studietiden per månad är 5 timmar (om 20 lektioner genomförs). Den faktiska studietiden beror på hur mycket den individuella deltagaren deltar. Priset på abonnemanget är oberoende av antalet lektioner som mottas och slutförs av varje användare.
 
 
 

Nivåutvärdering och slutförandediplom

Efter de tio första lektionerna kommer du att få en personlig pedagogisk rapport som kallas för 'Portfolio' (Framstegsrapporten). När du är klar med din utbildning får du ett certifikat som intygar att du genomfört utbildningen, i certifikatet finns detaljerad statistik angående din utveckling och närvaro.
 
 
 

Anpassad Workbook online

Statistik, utskriftsbara gloslistor, grammatik, berättelser osv.
 
 
 

Anpassning av kursinnehållet

i förhållande till din nivå, dina brister och önskade ämnesområden …
 
 
 

Tillgång till särskilda avsnitt med affärsengelska & Yrkesanpassning

Arbetslivsrelaterade situationer, företagsvokabulär, branschvokabulär … Ekonomi, finans, förvaltning, IT, marknadsföring, försäljning, personalfrågor, teknik osv.
-
 
 

Premium Support

Vårt team kommer att behandla dina tekniska förfrågningar med prioritet.
-
 
 

Pedagogisk support

Längst ner i varje lektion kan studenten kommunicera med det pedagogiska teamet. Vi välkomnar frågor, kommentarer, kritik och uppmuntran.
-
-
 

Certifierat diplom

Ett professionellt utbildningsdiplom som alla studenter får när de har slutfört sin kurs och som är erkänt i Europa. Studentens identitet kontrolleras i början av kursperioden och under utbildningens gång.
-
-
 

HR-personal/utbildningsansvariga: använd ert Uppföljningsområde för att övervaka medarbetarnas utbildningsprogram (rapporteringsverktyg, resultatindikatorer, nivåbedömningar, studenternas framsteg, deltagarnivåer, administrativa dokument, blandad inlärningsmodul, osv).