Certifiering och nivåbestämning

I alla våra personanpassade kurser gör Gymglish kontinuerliga nivåbestämningar och du har möjlighet att få ett diplom när utbildningen är klar.


Pedagogical Assessment Gymglish

Nivåbestämning

Efter de första lektionerna görs en inledande nivåbedömning där varje students styrkor, svagheter och kunskapsbehov på identifieras. Alla nivåbedömningar görs i enlighet med CEFRL (Gemensam Europeisk Referensram för Språk).

Allt eftersom du fortsätter ta lektioner uppdateras din nivåbedömning, i realtid. Du kommer att kunna följa hur du förbättras med tiden inom viktiga områden som grammatik, läs- och hörförståelse.


Certifiering

När du har genomfört en studieperiod på minst sex månader får du ett diplom som visar din nivå, dina framsteg och din deltagandegrad. Du får även information om tidigare framsteg och framtida studiebehov.

Precis som andra engelskakvalifikationer, exempelvis BULATS och TOEIC, är Gymglish diplom officiellt erkända i Europa av den franska kommissionen Nationale de la Certification Professionelle (CNCP). Så här långt har vi certifierat över 150 000 Gymglish-studenter.