Ưu đãi và Tính năng

 

BASIC

PREMIUM

PRO

Tối đa 5 bài học mỗi tuần

Thời gian đào tạo hàng tháng ước tính là 5 giờ (sau khi hoàn thành 20 bài học). Thời gian đào tạo thực tế phụ thuộc vào mức độ tham gia của mỗi cá nhân. Mức giá của mỗi thuê bao là độc lập với số lượng bài học nhận được và hoàn thành bởi mỗi người dùng.
 
 
 

Đánh giá Trình độ & Chứng nhận hoàn thành

Sau mười bài học đầu tiên, bạn sẽ nhận được một báo cáo sư phạm cá nhân hóa được gọi là 'Portfolio' (Hồ Sơ). Sau khi bạn hoàn thành khóa đào tạo, chúng tôi sẽ cung cấp một chứng chỉ hoàn thành bao gồm thống kê chi tiết về sự tiến bộ và mức độ tham gia của bạn.
 
 
 

'Workbook' trực tuyến được cá nhân hóa

Số liệu thống kê, danh sách từ vựng có thể in, ngữ pháp, tiến độ và nhiều hơn nữa.
 
 
 

Nội dung sư phạm được cá nhân hóa

Dựa trên trình độ, nhu cầu và sở thích của bạn.
 
 
 

Các tập Tiếng Anh Thương mại Chuyên ngành & Cá nhân hóa theo ngành

Các tình huống chuyên môn, từ vựng kinh doanh,... Kinh tế, tài chính, quản lý, CNTT, tiếp thị, bán hàng, nhân sự, kỹ thuật,…
-
 
 

Hỗ trợ cao cấp

Nhóm của chúng tôi sẽ ưu tiên xử lý những yêu cầu kỹ thuật của bạn.
-
 
 

Hỗ trợ sư phạm

Trong mỗi bài học và bài sửa, người dùng có thể giao tiếp trực tiếp với đội ngũ sư phạm của chúng tôi để đặt câu hỏi, đưa ra nhận xét và góp ý.
-
-
 

Bằng chứng nhận

Bằng chứng nhận đào tạo chuyên nghiệp được gửi tới mỗi học viên sau quá trình học và được công nhận ở châu Âu. Danh tính của học viên được xác minh khi bắt đầu và trong suốt quá trình đào tạo.
-
-
 

Quản lý Nhân sự/Quản lý đào tạo nhân viên: truy cập Không gian Giám sát của bạn để giám sát các chương trình đào tạo của đồng nghiệp (các công cụ báo cáo, chỉ số hiệu quả hoạt động, đánh giá trình độ, sự tiến bộ của học viên, tỷ lệ tham gia, các văn bản hành chính, mô-đun Học kết hợp, ...).